Клинични случаи

1. Шиечни кариеси около стари обтурации - нарушена естетика, поради което пациентът потърси помощ

Вторичен кариес около старата обтурация от композит

Кариозната маса е почистена и целият композитен материал от старата обтурация е отстранен

Дефектът е възстановен с композитен материал на DRM

Подробна информация за композитните материали в денталната медицина

2. Индиректни възстановявания - композитна вставка

За повече информация относно композитните вставки - моля, посетете тази връзка...

3. Синуслифтинг с крестален достъп и имедиатно поставяне на имплант след екстракция (изваждане) на зъб 26

X-ray

Предоперативна рентгенография

X-ray

Закрит синуслифтинг или наричан още синуслифтинг с крестален достъп се извършва непосредствено след екстракция на неперспективния зъб и едноетапно се поставя импланта

4. Имедиатно поставяне на импланти след екстракция (изваждане) на зъби

Panoramic X-ray

Предоперативна ортопантомография

Extracted tooth

Екстрахиран (изваден) зъб

Curettage granulation

Подготовка на полето за имплантиране (кюретаж на гранулациите)

Autogenous bone collection with ACM bur

Събиране на автогенна кост

bonewall

Следи от фрезата по вестибуларната костна стена. Виждат се алвеолите на двата екстрахирани зъба. Интерденталната септа (преграда) е доста разрушена, поради силно напредналия процес на разпад на пародонта. Поради това и зъбите са нестабилни, съответно функционално негодни - няма как пациентът да извършва дъвкателна дейност с разклатени зъби. При толкова напреднали пародонтити единственото лечение е екстракция на зъба, с или без последващо имплантиране. Други възможни варианти за протезиране са изработката на снемаема протезна конструкция (частична или тотална протеза) или неснемаемо протезиране - мост, но само при наличие на съседни зъби. При дистално неограничени дефекти е невъзможно да се изработи мост, освен с висящо тяло. Висящото тяло е добре да се състои само от един член, тъй като при по-големи висящи тела, с два или повече члена, е възможно допълнително да се травмират наличните зъби.

Зъб    Кариес    Синус лифтинг    Ецване на зъбите    Адрес на нашата практика    Пародонтология

Autogenous bone chips with b-TCP

Автографт под формата на костни чипсчета и синтетичен костозаместител (в случая 100% β-трикалциев фосфат)

Bone chips aplication

Апликация на автогенна кост около поставените импланти

X-ray after 5 months

Рентгенография след 5 месеца на остеоинтегрираните имплантати и образуваната нова костна тъкан

5. Ендодонтско релечение на периапикален гранулом

X-ray1

Инициална секторна рентгенография

 X-ray2

Секторна рентгенография веднага след обработката и запълването на каналите по техниката топла вертикална кондензация

  X-ray3

Контролна снимка след 6 месеца

Повече информация за ендодонтията - на адрес www.endodontia.bg

 6. Имедиатно поставяне на импланти след екстракция

В този случай пациентът потърси помощ поради паднал мост. Клинично се установи подвижност на зъбите мостоносители и фрактурирани пънчета на някои от носителите.

Имедиатно поставяне на импланти след екстракция   Имедиатно поставяне на импланти след екстракция

Инициални секторни рентгенографии на зъбите мостоносители с лоша прогноза

Едноетапно се извърши екстрахирането на неперспективните зъби с поставянето на имплантите и костната аугментация (за целта се използва автогенна кост от симфизата миксирана със синтетичен костозаместител)

Имедиатно поставяне на импланти след екстракция

Панорамна рентгенография на остеоинтегрираните импланти

healing abutment   healing abutment

Сулкусформери (цикатризиращи винтове)

healing abutment   healing abutment

Задоволително оформяне на мекотъканния профил въпреки краткото време, с което разполагахме за манипулиране на меките тъкани

morse connection morse connection

morse connection

На тези снимки се вижда типа на връзката между импланта и надстройката. В случая биологична връзка (конична връзка - морзов конус)

протезиране върху импланти

Неснемаемо протезиране - в случая фиксиран чрез циментиране върху имплантатните надстройки металокерамичен мост

протезиране върху импланти протезиране върху импланти

протезиране върху импланти

Адрес на нашата практика    Зъбни импланти    Плазма богата на растежни фактори   Полезни линкове   Галерия със снимки    Избелване на зъби

протезиране върху импланти протезиране върху импланти

www.dentalimplants.bg    Д-р Салиф Ариф    Д-р Венцеслав Ралев    Д-р Александар Лазаревски